CodaBox zorgt voor het verkrijgen en ter beschikking stellen van de elektronische bankuittreksels van elke onderneming voor het boekhoudkantoor of voor zichzelf.

Codabox zorgt eveneens voor alle administratieve formaliteiten en technische verbindingsmodaliteiten met de bank.

icones    Veiligheid & back-up

Voor de uitwisseling van informatie gebruikt CodaBox de door de banken erkende veiligheidsnormen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. Alle uittreksels worden dagelijks bewaard en opgeslagen.

icones    Beschikbaarheid & snelheid

Door een beroep te doen op de CodaBox-diensten moet u geen papieren uittreksels meer afdrukken of gebruiken. CodaBox verstrekt dagelijks de uittreksels van de transacties van de dag voordien. Zo kunt u nagenoeg in real time een boekhouding voeren en snel uw aanmaningen opstellen.

icones    Bestrijkt 95% van de banken

CodaBox werkt samen met de meeste Belgische banken en onderhandelt globaal met hen om de administratieve procedures te standaardiseren en de trustees gereduceerde tarieven aan te bieden. .

 icones    Organisatie & classificatie

CodaBox levert gebruiksklare bestanden. Afhankelijk van de gekozen distributiewijze rangschikt CodaBox uw uittreksels op eenvoudige en doeltreffende wijze: per datum, saldo, nummer, enz. .

icones    Overdrachtsmodus

CodaBox verstrekt de uittreksels op verschillende manieren: via File Transfer Protocol (FTPS), via een webplatform of rechtstreeks op de site van de boekhouder. .

icones    Raadpleging en export

Bij de terbeschikkingstelling van de bestanden verstrekt CodaBox dagelijks een replica in pdf-formaat.Deze integreert transacties in het bestand, zodat u het uittreksel eenvoudig kunt weergeven.